Revízne pravidlá zdravotných poisťovní

Všeobecná zdravotná poisťovňa

(posledná aktualizácia zo strany ZP 04/2021, kontrolované 25.3.2022)

Zdravotná poisťovňa Dôvera

(posledná aktualizácia zo strany ZP 03/2022, kontrolované 25.3.2022)

Zdravotná poisťovňa Union

(posledná aktualizácia zo strany ZP 03/2022, kontrolované 25.3.2022)

Pokyny a informácie pre zdravotnícky personál

Edukačné materiály pre pacientov

Metodické listy a informácie pre odbornú verejnosť

Žiadanky na laboratórne vyšetrenia

Informácie k veterinárnym vyšetreniam