Revízne pravidlá zdravotných poisťovní

Všeobecná zdravotná poisťovňa

(posledná aktualizácia zo strany ZP 1.4.2021, kontrolované 28.7.2021)

Zdravotná poisťovňa Dôvera

(posledná aktualizácia zo strany ZP 1.4.2020, kontrolované 16.4.2020)

Zdravotná poisťovňa Union

(posledná aktualizácia zo strany ZP 1.4.2020, kontrolované 16.4.2020)

Pokyny a informácie pre zdravotnícky personál

Edukačné materiály pre pacientov

Metodické listy a informácie pre odbornú verejnosť

Žiadanky na laboratórne vyšetrenia

Informácie k veterinárnym vyšetreniam