SK-Lab

Naše laboratórium poskytuje rutinne široké spektrum vyšetrení veterinárnych vzoriek krvi a moču. 
Medzi najčastejšie vyšetrované patria psy, mačky a taktiež hospodárske zvieratá (napríklad krava, kôň, ošípané),
ale sme schopní vyšetriť biologický materiál prakticky akéhokoľvek zvieraťa.

Rozsah vyšetrení zahrňuje napríklad:

  • Základný biochemický panel (iontogram, glukóza, lipidy, pečeňové testy, krvný obraz, obličkové funkcie - urea, kreatinín)
  • Základný hematologický panel (krvný obraz)
  • Vyšetrenie moču (chemické vyšetrenie a  vyšetrenie močového sedimentu)
  • Zápalové biomarkery v krvi (C-reaktívny proteín).
  • Iné špecifické požiadavky (vyšetrenie fertility u sučiek psov - koncentrácia progesterónu).

Kompletný zoznam dostupných vyšetrení je k náhľadu tu.


Nižšie nájdete odkazy na referenčné rozmedzia najčastejšie vyšetrovaných zvierat.