Vážení pacienti,

dovoľte, aby sme Vás privítali na našej webovej stránke. Chápeme, že s akýmkoľvek liečebným alebo vyšetrovacím postupom je vždy spojená určitá miera neistoty a obáv. Preto bolo našou snahou poskytnúť širokej verejnosti základné informácie o laboratórnych vyšetreniach zrozumiteľnou formou.

V tejto časti, ktorá je svojím obsahom prispôsobená pre pacientov sa dozviete napríklad:

  • Ako sa na laboratórne vyšetrenie pripraviť, aké zásady je pred odberom materiálu potrebné dodržať (časť Príprava pred odberom) 
  • Ako prebieha odber krvi, prípadne ako správne odobrať moč, alebo stolicu (časť Pokyny pre odber) 
  • Ako sa na na odber krvi objednať (samoplatcovia)  
  • Cenu vyšetrení pre samoplatcov (vyšetrenia nehradené zdravotnými poisťovňami)  
  • Základné informácie o výpovednej hodnote jednotlivých vyšetrení a situáciách, v ktorých je vhodné vyšetrenie absolvovať 
  • V súlade s vyhláškou č. 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta zverejňujeme na tomto mieste aj informáciu o právach pacienta.

V prípade Vašich ďalších otázok sme k dispozícii na info@sklab.sk alebo na tel. 047 / 4333 211.

Kolektív klinického laboratória SK-LAB