SK-Lab

Vážené kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás vítame na našich webových stránkach. Ich obsah sme pre Vás pripravili s cieľom priblížiť Vám našu prácu a komunikovať niektoré témy, ktoré považujeme za dôležité. Dúfame, že sa pre Vás stane zdrojom zaujímavých informácií o laboratórnych vyšetreniach, ktoré využívate vo svojej praxi. 

Stránku budeme priebežne aktualizovať, preto veľmi privítame akékoľvek pripomienky a návrhy na jej vylepšenie.

V tejto časti nájdete informácie odborného charakteru určené primárne pre zdravotnícky personál:

 • Informácie k vyšetreniu ochorenia COVID-19
 • Preanalytická fáza vyšetrenia
  • Indikácie vyšetrení  
  • Žiadanky  
  • Zásady prípravy pacienta a techniky odberu  
  • Organizácia transportu  
 • Postanalytická fáza vyšetrenia
  • Interpretačné poznámky a výpovedná hodnota vyšetrení  
  • Rozhodovacie limity a referenčné rozmedzia  
 • Revízne pravidlá zdravotných poisťovní

V prípade Vašich ďalších otázok sme k dispozícii na peter.secnikjr@sklab.sk alebo na tel. 047 / 4333 211.

Kolektív klinického laboratória SK-Lab