Aktuálne voľné pozície

Zdravotnícky laborant

  • Požadované vzdelanie: stredosokoškolské vzdelanie - študijný odbor zdravotnícky laborant
  • Požadovaná prax: výhodou je prax v klinickom laboratóriu (predovšetkým odbornosti klinická biochémia, klinická imunológia, klinická mikrobiológia)
  • Viac informácií o pracovnej pozícii nájdete tu.

Lekár bez špecializácie

  • Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný program všeobecné lekárstvo
  • Požadovaná kvalifikácia: zaradenie do špecializačného študijného programu do 1 roka od nástupu
  • Požadovaná prax: nie je potrebná

 Lekár s ukončeným špecializačným vzdelávaním 

  • Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný program všeobecné lekárstvo
  • Požadovaná kvalifikácia: ukončené špecializačné vzdelávanie v odboroch klinická biochémia, alebo klinická imunológia, alebo klinická mikrobiológia
  • Požadovaná prax: minimálne 5 rokov

Ak Vás jedna z ponúkaných voľných pozícií zaujala, zašlite nám žiadosť spolu so štrukturovaným životopisom na adresu kariera@sklab.sk.