Aktuálne voľné pozície

Lekár bez špecializácie

  • Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný program všeobecné lekárstvo
  • Požadovaná kvalifikácia: zaradenie do špecializačného študijného programu do 1 roka od nástupu
  • Požadovaná prax: nie je potrebná

 Lekár s ukončeným špecializačným vzdelávaním 

  • Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný program všeobecné lekárstvo
  • Požadovaná kvalifikácia: ukončené špecializačné vzdelávanie v odboroch klinická biochémia, alebo klinická imunológia, alebo klinická mikrobiológia
  • Požadovaná prax: minimálne 5 rokov

Ak Vás jedna z ponúkaných voľných pozícií zaujala, zašlite nám žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom na adresu kariera@sklab.sk.