SK-LAB je klinické laboratórium poskytujúce širokú paletu laboratórnych vyšetrení v odbornostiach klinická biochémia, klinická imunológia a klinická mikrobiológia.

Pri našej práci kladieme dôraz na kvalitu, odbornosť a individuálny prístup k pacientovi.

Na tomto mieste postupne nájdete ďalšie informácie o našom pracovisku, ktoré pre Vás aktuálne pripravujeme. Plánujeme Vám predstaviť napríklad náš tím, alebo špeciálne a výskumné projekty na ktorých pracujeme.