Názov * Označenie metódy * Indikácie vyšetrenia Materiál
17-OH Progesterón v sére S-Progesterón (17-OH) • Súčasť screeningovej palety pre detekciu hlavných foriem kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (deficit 11-hydroxylázy, alebo 21- hydroxylázy) spolu s vyšetrením kortizolu a androstendiónu • Diferenciálna diagnostika hirsutizmu a infertility u žien Sérum (venózna krv) Detail
Adrenokortikotropný hormón v EDTA plazme P-ACTH • Diferenciálna diagnostika hyper/hypokortizolizmu ako súčasť funkčných testov • Diferenciálna diagnostika hyper/hypofunkcie nadobličiek v náväznosti na vyšetrenie koncentrácie kortizolu • Diferenciálna diagnostika ACTH dependetného (periférneho/ exogénneho) a ACTH independentného (centrálneho) hyperkortizolismu Plazma venóznej krvi (K3-EDTA) Detail
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas v citrátovej plazme P-APTT • Diagnostika a diferenciálna diagnostika koagulopatií • Monitorovanie antikoagulačnej liečby (heparín-nefrakcionovaný) Plazma venóznej krvi (Citrát sodný) Detail
Alanín-aminotransferáza v sére S-ALT • Diagnostika, diferenciálna diagnostika, hodnotenie priebehu a liečby akútnych a chronických ochorení najmä pečene a žlčových ciest rôznej etiológie • Súčasť predoperačného vyšetrenia a základného biochemického vyšetrenia Sérum (venózna krv) Detail
Albumín v moči (koncentrácia vo vzorke) U-Albumín (konc.) • Posúdenie glomerulárnej proteinúrie u diabetes mellitus 1. a 2. typu, hypertenzie, u kardiovaskulárneho rizika a pri monitorovaní chronického ochorenia obličiek. Moč - jednorázový Detail
Albumín v moči (odpad za minútu) U-Albumín (odp./min) • Posúdenie glomerulárnej proteinúrie u diabetes mellitus 1. a 2. typu, hypertenzie, u kardiovaskulárneho rizika a pri monitorovaní chronického ochorenia obličiek. Moč - zbieraný Detail
Albumín v sére S-Albumín • Diagnostika a diferenciálna diagnostika akútnych a chronických hepatopatií • Diagnostika nefrotického syndrómu • Diferenciálna diagnostika edémov • Pomocný ukazovateľ pri hodnotení stavu výživy, hydratácie organizmu a zápalových ochorení (negatívny zápalový reaktant) • Odhad voľnej (účinnej) frakcie liečiv alebo hormónov (napr. Testosterón) Sérum (venózna krv) Detail
Aldosterón v EDTA plazme P-Aldosterón • Diagnostika endokrinopatií (poruchy osi RAAS, hyper/hypoaldosteronizmus) • Diferenciálna diagnostika sekundárnej hypertenzie • Diferenciálna diagnostika porúch vodno-soľnej homeostázy • Indikácie spolu s vyšetrením renínu Plazma venóznej krvi (K3-EDTA) Detail
Alfa-fetoproteín v sére S-AFP • Suspekcia na hepatocelulárny karcinóm (HCC) • Suspekcia na nádory zo zárodočných buniek (nádory testes, ovárií, extragonadálne nádory) • Doplnkový onkomarker u karcinómov prsníka, pažeráka, žalúdka, pankreasu, pľúc a krčka maternice • Monitoring úspešnosti liečby nádorových ochorení • Monitoring pacientov s hepatálnou cirhózou (cielený screening HCC v rizikovej populácii) Sérum (venózna krv) Detail
Alfa-fetoproteín v sére - prenatálny skríning S-AFP (PS) • Skríning vrodených vývojových vád plodu (súčasť sérum-integrovaného testu). Sérum (venózna krv) Detail