Príprava pacienta a odber

Odberový systém

Laboratórium SK-Lab poskytuje svojim klinickým partnerom zdarma odberové nádoby pre všetky typy vyšetrovaného biologického materiálu (krv, moč, stolica, punktát, ster, výter) ako aj kompletný set pre vákuový odber venóznej krvi (ihla + holder) a mikrobiologické odbery (výterovky, tampóny).

V prípade záujmu prosím kotaktujte pracovníkov príjmu materiálu SK-Lab na veronika.szokeova@sklab.sk, lydia.zagyiova@sklab.sk alebo tel. 047 4333 211. 

Prehľad celého odberového systému je k dispozícii tu.

 

Pokyny pre označenie vzorky a vyplnenie žiadanky

Pred príjmom biologického materiálu do laboratória prebieha kontrola dodaných žiadaniek, ktorá je zameraná na úplnosť a správnosť údajov uvedených na žiadanke a jednoznačnú identifikáciu pacienta na žiadanke a vzorke.

Pokyny pre správne vyplnenie žiadanky, vrátane vzorovej vyplnenej žiadanky nájdete tu.

 

Pokyny k príprave pacienta a k odberu biologického materiálu 

Pokyny k príprave pacienta pred odberom a informácie o správnej technike odberu rôznych druhov biologického materiálu nájdete tu.

 

Kritériá odmietnutia vzorky laboratóriom

Kvalita a vhodnosť odobranej vzorky je kľúčovým faktorom pre výpovednú hodnotu výsledku vyšetrenia. V prípade vyšetrenia nevhodnej vzorky (nesprávny odberový materiál, nesprávny objem, prekročená stabilita analytov, hemolýza) akokoľvek presnou analytickou metódou môže byť výsledok nepoužiteľný, alebo až zavádzajúci. V záujme zachovania kvality a presnosti našich výsledkov je vhodnosť vzoriek pre požadované vyšetrenia posudzovaná podľa kritérií, ktoré pre Vašu informáciu uvádzame tu.