Odberový systém

Laboratórium SK-Lab poskytuje svojim klinickým partnerom zdarma odberové nádoby pre všetky typy vyšetrovaného biologického materiálu (krv, moč, stolica, punktát, ster, výter) ako aj kompletný set pre vákuový odber venóznej krvi (ihla + holder) a mikrobiologické odbery (výterovky, tampóny).

V prípade záujmu prosím kotaktujte pracovníkov príjmu materiálu SK-Lab na veronika.szokeova@sklab.sk, lydia.zagyiova@sklab.sk alebo tel. 047 4333 211. 

Prehľad celého odberového systému je k dispozícii tu.

Odobraný biologický materiál by mal byť do doby transportu do laboratória adekvátne skladovaný (teplota, max. doba skladovania).

Informácie o stabilite analytov nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza). Pre jednoduchšiu orientáciu sme pre Vás pripravili aj prehľad analytov s problematickou preanalytickou fázou, ktoré vyžadujú špecifický spôsob uchovania na ambulancii do doby transportu.

 

Odber venóznej krvi

Príprava pred odberom

Každému plánovanému odberu krvi by mali predchádzať štandardné režimové a diétne podmienky. Obecné zásady, ktoré by mal pacient pred odberom rešpektovať, sme pripravili vo forme edukačného materiálu.

Vyšetrenie niektorých parametrov (napr. katecholamíny, kortizol, renín, aldosterón...) vyžaduje špeciálnu prípravu  ako napríklad úpravu diéty, vysadenie liečby, odber v určitú dennú dobu a podobne. Je potrebné poučenie pacienta. Špecifické informácie nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza).

Pokyny pre odber

Informácie o správnej technike a návod pre odberové systémy Greiner VACUETTE a SARSTEDT Monovette nájdete tu.

Zásady prevencie hemolýzy vzoriek (jeden z najčastejších problémov v preanalytickej fáze) sú k dispozícii tu.

Niektoré vyšetrenia vyžadujú dodržanie špeciálnych odberových podmienok. Konkrétne informácie nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza).

 

Odber kapilárnej krvi

Príprava pred odberom

Obecné zásady sú zhodné s prípravou pred odberom venóznej krvi -  k dispozícii vo forme edukačného materiálu pre pacientov.

V prípade, že sa jedná o vyšetrenie pri diabetes mellitus, je spravidla požadované lačnenie po dobu 8-10 hodín.

Pokyny pre odber

Odber kapilárnej krvi je napriek zdanlivej jednoduchosti pomerne náchylný k chybám. Vyžaduje dodržanie štandardného postupu, aby sa minimalizovalo riziko ovplyvnenia výsledkov vyšetrení.

Detailné informácie nájdete tu.

 

Odber moču pre biochemické vyšetrenia

Príprava pred odberom

Obecné zásady prípravy pred odberom moču sú súčasťou  pokynov pre odber - pozri odstavec vpravo   ►

Vyšetrenie niektorých parametrov (napr. katecholamíny) vyžaduje špeciálnu prípravu ako napríklad úpravu diéty, vysadenie liečby, odber v určitú dennú dobu a podobne. Je potrebné o nej pacienta poučiť.

Špecifické informácie nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza).

Pokyny pre odber

Odber vykonáva pacient, je nutné ho vopred poučiť o správnom postupe. Pre tento účel je možné použiť pripravené edukačné materiály pre jednorázový moč aj pre zbieraný moč.

V prípade zbieraného moču je potrebné na žiadanku zaznačiť jeho objem (s presnosťou na 10 ml) a dobu zberu. Do laboratória je potrebné k analýze doručiť len 10-20 ml moču (nie celý nazbieraný objem), pred odobratím je potrebné nazbieraný moč dôkladne premiešať.

 

Odber stolice

Príprava a pokyny pre odber

Špeciálna príprava pred odberom nie je nutná.

Odber vykonáva pacient, je potrebné ho informovať o správnom postupe: odzátkujeme nádobu, lopatkou naberieme vzorku stolice, lopatku vsunieme do nádoby a nádobu pevne uzavrieme.

 

Odber materiálu pre mikrobiologické vyšetrenia

Príprava a pokyny pre odber

Špeciálna príprava pred odberom nie je nutná.

Odberový manuál nájdete tu.