SK-Lab

SK-lab > Odborná verejnosť > Žiadanky a výsledky

Žiadanky a výsledky

Výsledky vyšetrení

Výsledky v elektronickej podobe k dispozícii tu. ihneď po ich medicínskej validácii. Ak nemáte prihlasovacie údaje, alebo potrebujete s e-žiadankou poradiť kontaktujte nás na 047 4333 210, alebo prostredníctvom e-mailu na: peter.secnikjr@sklab.sk.

Výsledky v papierovej podobe distribuujeme lekárom prostredníctvom našej transportnej služby nasledujúci pracovný deň po vyšetrení materiálu v laboratóriu. Dobu odozvy pre jednotlivé vyšetrenia nájdete v katalógu laboratórnych vyšetrení.

Žiadanky

Elektronická žiadanka je k dispozícii tu. Ak nemáte prihlasovacie údaje, alebo potrebujete s e-žiadankou poradiť kontaktujte nás na 047 4333 210, alebo prostredníctvom e-mailu na: peter.secnikjr@sklab.sk.

Žiadanky v PDF si môžete stiahnuť alebo vytlačiť.

Väčší počet vytlačených žiadaniek je tiež možné si zdarma objednať na príjme materiálu, tel: 047 4333 211, alebo e-mailom na: lydia.zagyiova@sklab.sk. Budú Vám dodané prostredníctvom našich vodičov.

Prosíme o dôsledné a čitateľné vyplnenie žiadanky. Okrem dátumu odberu potrebujeme mať informáciu aj o čase odberu pre posúdenie vplyvu preanalytickej fázy na výsledky (koagulačné vyšetrenia), prípadne správne priradenie referenčného rozmedzia (napr. kortizol). K dispozícii je vzorová vyplnená žiadanka.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka pre biochemické a hematologické vyšetrenia

 

  • Základná žiadanka, obsahuje väčšinu našich vyšetrení.
  • Určená pre všetky odbornosti.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka pre imunologické vyšetrenia

 

  • Žiadanka obsahuje vyšetrenia autoimunitných ochorení, imunodeficitov, alergií a podobne.
  • Určená primárne pre imunoalergológov

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka pre prenatálny screening

 

  • Žiadanka pre screeningové vyšetrenie vrodených vývojových vád plodu v 1. a 2. trimestri.
  • Určená pre gynekológov

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka pre základné vyšetrenia

 

  • Žiadanka obsahujúca len základné biochemické a hematologické vyšetrenia.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka pre vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2

 

  • Žiadanka obsahujúca vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka pre vyšetrenie RNA SARS-CoV-2 metódou RT-PCR

 

  • Žiadanka pre vyšetrenie zo zdravotnej indikácie pre poistencov ZP Union, VšZP a ZP Dôvera (dg. U07.1, U07.2)

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka pre vyšetrenie biomarkerov abúzu alkoholu

 

  • Špecifická žiadanka pre vyšetrenie krátkodobých (EtG, EtS) a dlhodobých (PEth, CDT) biomarkerov abúzu alkoholu.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku