SK-lab > Odborná verejnosť > Žiadanky a výsledky

Žiadanky a výsledky

Výsledky vyšetrení

Výsledky v elektronickej podobe k dispozícii tu. ihneď po ich medicínskej validácii. Ak nemáte prihlasovacie údaje, alebo potrebujete s e-žiadankou poradiť kontaktujte nás na 047 4333 210, alebo prostredníctvom e-mailu na: peter.secnikjr@sklab.sk.

Výsledky v papierovej podobe distribuujeme lekárom prostredníctvom našej transportnej služby nasledujúci pracovný deň po vyšetrení materiálu v laboratóriu. Dobu odozvy pre jednotlivé vyšetrenia nájdete v katalógu laboratórnych vyšetrení.

Žiadanky

Elektronická žiadanka je k dispozícii tu. Ak nemáte prihlasovacie údaje, alebo potrebujete s e-žiadankou poradiť kontaktujte nás na 047 4333 210, alebo prostredníctvom e-mailu na: peter.secnikjr@sklab.sk.

Žiadanky v PDF si môžete stiahnuť alebo vytlačiť.

Väčší počet vytlačených žiadaniek je tiež možné si zdarma objednať na príjme materiálu, tel: 047 4333 211, alebo e-mailom na: lydia.zagyiova@sklab.sk. Budú Vám dodané prostredníctvom našich vodičov.

Prosíme o dôsledné a čitateľné vyplnenie žiadanky. Okrem dátumu odberu potrebujeme mať informáciu aj o čase odberu pre posúdenie vplyvu preanalytickej fázy na výsledky (koagulačné vyšetrenia), prípadne správne priradenie referenčného rozmedzia (napr. kortizol). K dispozícii je vzorová vyplnená žiadanka.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka pre biochemické a hematologické vyšetrenia

 

 • Základná žiadanka, obsahuje väčšinu našich vyšetrení.
 • Určená pre všetky odbornosti.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka pre imunologické vyšetrenia

 

 • Žiadanka obsahuje vyšetrenia autoimunitných ochorení, imunodeficitov, alergií a podobne.
 • Určená primárne pre imunoalergológov.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka pre prenatálny screening

 

 • Žiadanka pre screeningové vyšetrenie vrodených vývojových vád plodu v 1. a 2. trimestri.
 • Určená pre gynekológov.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka pre základné vyšetrenia

 

 • Žiadanka obsahujúca len základné biochemické a hematologické vyšetrenia.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka pre vyšetrenia v rámci ochorenia COVID-19

 • Žiadanka pre vyšetrenie RNA SARS-CoV-2 metódou RT-PCR, protilátok Anti-SARS-CoV-2 a ďalších vyšetrení indikovaných pri ochorení COVID-19.
 • Žiadanka slúži pre vyšetrenie zo zdravotnej indikácie pre poistencov ZP Union, VšZP a ZP Dôvera.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku     

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka pre vyšetrenie biomarkerov abúzu alkoholu

 

 • Špecifická žiadanka pre vyšetrenie krátkodobých (EtG, EtS) a dlhodobých (PEth, CDT) biomarkerov abúzu alkoholu.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka pre vyšetrenie koncentrácie antibiotík

 

 • Špecifická žiadanka pre vyšetrenie beta-laktámových antibiotík (meropenem, piperacilín, tazobactam, linezolid, cefepim, cefotaxim).
 • Pred prvým vyšetrením je potrebné si s laboratóriom vopred dohodnúť logistiku odberu a transportu vzoriek (info@sklab.sk, 047/4333 210).

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku