SK-lab > Odborná verejnosť > Žiadanky a výsledky

Žiadanky a výsledky

Výsledky vyšetrení

Výsledky v elektronickej podobe k dispozícii tu, ihneď po ich medicínskej validácii. Ak nemáte prihlasovacie údaje, alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na 047 4333 210, alebo prostredníctvom e-mailu na: jan.supauer@sklab.sk.

Výsledky v papierovej podobe distribuujeme lekárom prostredníctvom našej transportnej služby nasledujúci pracovný deň po vyšetrení materiálu v laboratóriu. Dobu odozvy pre jednotlivé vyšetrenia nájdete v laboratórnej príručke (časť Základné informácie).

Žiadanky

Elektronická žiadanka je k dispozícii tu. Ak nemáte prihlasovacie údaje, alebo potrebujete s e-žiadankou poradiť, kontaktujte nás na 047 4333 210, alebo prostredníctvom e-mailu na: jan.supauer@sklab.sk

Žiadanky v PDF si môžete stiahnuť alebo vytlačiť po kliknutí na odkaz pri žiadankách nižšie.

Väčší počet vytlačených žiadaniek je tiež možné si zdarma objednať na príjme materiálu, tel: 047 4333 211, alebo e-mailom na: lydia.zagyiova@sklab.sk. Budú Vám dodané prostredníctvom našich vodičov.

Prosíme o dôsledné a čitateľné vyplnenie žiadanky. Okrem dátumu odberu potrebujeme mať informáciu aj o čase odberu pre posúdenie vplyvu preanalytickej fázy na výsledky (koagulačné vyšetrenia), prípadne správne priradenie referenčného rozmedzia (napr. kortizol). Pokyny pre vyplnenie žiadanky sú k dispozícii tu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka na biochemické a hematologické vyšetrenia

 

 • Základná žiadanka, obsahuje väčšinu našich vyšetrení.
 • Určená pre všetky odbornosti.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka na imunologické vyšetrenia

 

 • Žiadanka obsahuje vyšetrenia autoimunitných ochorení, imunodeficitov, alergií a podobne.
 • Určená primárne pre imunoalergológov.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka na mikrobiologické vyšetrenia

 

 • Žiadanka obsahuje mikrobiologické vyšetrenia - bakteriológia, mykológia a parazitológia.
 • Pokyny pre odber materiálu nájdete tu.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka na mikrobiologické vyšetrenia (PCR)

 

 • Žiadanka na priamy dôkaz patogénov metódou real time PCR.
 • Pokyny pre odber materiálu nájdete tu.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka na prenatálny screening

 

 • Žiadanka na screeningové vyšetrenie vrodených vývojových vád plodu v 1. a 2. trimestri.
 • Určená pre gynekológov.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka na základné vyšetrenia

 

 • Žiadanka obsahujúca len základné biochemické a hematologické vyšetrenia.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku - strana 1

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku - strana 2

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Žiadanka na vyšetrenie biomarkerov abúzu alkoholu

 

 • Špecifická žiadanka na vyšetrenie krátkodobých (EtG, EtS) a dlhodobých (PEth, CDT) biomarkerov abúzu alkoholu.

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka na vyšetrenie koncentrácie antibiotík

 

 • Špecifická žiadanka na vyšetrenie beta-laktámových antibiotík (meropenem, piperacilín, tazobactam, linezolid, cefepim, cefotaxim).
 • Pred prvým vyšetrením je potrebné si s laboratóriom vopred dohodnúť logistiku odberu a transportu vzoriek (info@sklab.sk, 047/4333 210).

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadanka na vyšetrenie bazofil - aktivačný test

 

 • Špecifická žiadanka na vyšetrenie bazofil - aktivačného testu

Stiahnuť / vytlačiť žiadanku

______________________________________________________________________________________________________________________________