SK-lab > Odborná verejnosť > COVID19 OV

Diagnostika COVID-19 v SK-Lab

Aké vyšetrenia máme v ponuke ?

  • Vyšetrenie RNA SARS-CoV2 metódou RT-PCR z výteru z horných dýchacích ciest vrátane odberu materiálu.
  • Vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2 CE-IVD certifikovanou metódou na princípe chemiluminiscenčnej imunoanalýzy.
  • Detailné informácie o výpovednej hodnote oboch vyšetrení nájdete tu.
  • Využitie antigénového testu v diagnostike COVID-19 je v praxi veľmi okrajové (RT-PCR má výrazne vyššiu výpovednú hodnotu v akejkoľvek fáze ochorenia). Antigénový test v súčasnosti nie je hradený zdravotnými poisťovňami. Informácie o vyšetrení na žiadosť pacienta nájdete tu.

Kde prebieha odber  ?

  • Výter z nosohltana a dutiny ústnej pre vyšetrenie RNA SARS-CoV2 metódou RT-PCR prebieha na nasledujúcich odberových miestach:
  • Odber krvi (sérová skúmavka VACUETTE s červeným viečkom) pre vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2  prebieha v ambulancii indikujúceho lekára.

Aké sú indikácie vyšetrení a ďalší postup  ?

  • Postup a voľba vhodného vyšetrenia závisí na konkrétnej situácii.
  • Pre ďalšie informácie vyberte jednu z nasledujúcich možností, prípadne nás kontaktujte na 047 4333 211:

 

Zdravotná indikácia -►

Potrebujem laboratórne vyšetrenie u pacienta s podozrením na ochorenie COVID-19 alebo v rámci predoperačného či predhospitalizačného vyšetrenia.

Iná indikácia a nepoistení -►

Potrebujem laboratórne vyšetrenie COVID-19  pred umiestnením do DSS, alebo inej indikácie nehradenej zo ZP, alebo u nepoisteného pacienta.

Vyšetrenie zdravotníka

Ak ste zdravotnícky  pracovník a chcete sa nechať vyšetriť, kontaktujte nás prosím na: 047 / 4333 210.