SK-lab > Odborná verejnosť > COVID19 OV

Diagnostika COVID-19 v SK-LAB

Aké vyšetrenia máme v ponuke?

  • Vyšetrenie RNA SARS-CoV2 metódou RT-PCR z výteru z horných dýchacích ciest vrátane odberu materiálu.
  • Detailné informácie o výpovednej hodnote vyšetrenia nájdete tu.

Kde prebieha odber?

Aké sú indikácie vyšetrení a ďalší postup?

  • Postup a voľba vhodného vyšetrenia závisí na konkrétnej situácii.
  • Pre ďalšie informácie vyberte jednu z nasledujúcich možností, prípadne nás kontaktujte na 047 4333 211:

 

Zdravotná indikácia -►

Potrebujem laboratórne vyšetrenie u pacienta s podozrením na ochorenie COVID-19.

Iná indikácia a nepoistení -►

Potrebujem laboratórne vyšetrenie COVID-19  pred umiestnením do DSS, alebo inej indikácie nehradenej zo ZP, alebo u nepoisteného pacienta.

Vyšetrenie zdravotníka

Ak ste zdravotnícky  pracovník a chcete sa nechať vyšetriť, kontaktujte nás prosím na: 047 / 4333 210.