SK-Lab

SK-lab > Odborná verejnosť > COVID19 OV

Diagnostika COVID-19 v SK-Lab

Aké vyšetrenia máme v ponuke ?

  • Vyšetrenie RNA SARS-CoV2 metódou PCR z výteru z horných dýchacích ciest vrátane odberu materiálu.
  • Vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2 CE-IVD certifikovanou metódou na princípe chemiluminiscenčnej imunoanalýzy.
  • Detailné informácie o výpovednej hodnote oboch vyšetrení nájdete tu.

Kde prebieha odber  ?

  • Výter z nazofaryngu / orofaryngu pre vyšetrenie RNA SARS-CoV2 metódou RT-PCR prebieha na odberovom mieste SK-Lab.
  • Odber krvi (sérová skúmavka VACUETTE s červeným viečkom) pre vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2  prebieha v ambulancii indikujúceho lekára.

Aké sú indikácie vyšetrení a ďalší postup  ?

  • Postup a voľba vhodného vyšetrenia závisí na konkrétnej situácii.
  • Pre ďalšie informácie vyberte jednu z nasledujúcich možností, prípadne nás kontaktujte na 047 4333 210:

 

Zdravotná indikácia -►

Potrebujem laboratórne vyšetrenie u pacienta so suspektným ochorením COVID-19 alebo v rámci predoperačného a predhospitalizačného vyšetrenia.

Iná indikácia a nepoistení -►

Potrebujem laboratórne vyšetrenie COVID-19  pred umiestnením do DSS, alebo inej indikácie nehradenej zo ZP, alebo u nepoisteného pacienta.

Vyšetrenie zdravotníka

Ak Ste zdravotnícky  pracovník a chcete nechať vyšetriť, kontaktujte nás prosím na: 047 / 4333 210.