SK-lab > Odborná verejnosť > Transport biologického materiálu

Zabezpečenie transportu

Vzhľadom k špecifickým požiadavkam, ktorými sa transport biologického materiálu vyznačuje, má laboratórium SK-Lab túto časť preanalytickej fázy zabezpečenú vlastnou transportnou službou.

 

Vozidlá SK-Lab sú vybavené špeciálnymi transportnými boxami s aktívnym chladením / zohrievaním vnútorného priestoru v závislosti na teplote okolia. Vzhľadom k rôznym požiadavkam na uchovanie materiálu pred analýzou obsahujú boxy oddelený priestor pre transport pri 18-25 °C (napr. imunofenoptypizácia prietokovou cytometriou, stanovenie renínu) a pri 2-8 °C (napr. základná biochémia, analýza moču, hormóny). Táto konfigurácia nám umožňuje zabezpečiť adekvátnu preanalytickú fázu pre širokú paletu našich vyšetrení.

Geografická poloha auta a teplota v boxoch je monitorovaná v reálnom čase a dáta sú prenášané do vyhodnocovacieho programu. Tieto údaje sú následne analyzované s cieľom optimalizovať transport tak, aby nedošlo k znehodnoteniu vzoriek (príliš dlhý čas od odberu do analýzy, nesprávna teplota transportu).

V prípade Vašej požiadavky na vyšetrenie v laboratóriu SK-Lab je potrebné nás informovať s predstihom 1-2 týždňov, aby bolo možné zaistiť potrebné logistické náväznosti (pridanie ambulancie do zvozovej trasy, dodanie odberového materiálu, atd.)

Podrobnosti s Vami preberie náš vedúci dopravy:

Jozef Hedvigy,  tel. +421 905 454 451

 

Zvozové trasy

Naše transportné trasy sú naplánované s ohľadom na potreby našich klinických partnerov (frekvencia až 2x denne) a zároveň tak, aby rešpektovali zásady preanalytickej fázy (maximálna doba stability analytov pri transportnej teplote).

 

Trasa 1  Poltár - Lučenec

Vodič: Mgr. Ján Svoreň

Frekvencia: pondelok - piatok, denne

 

Trasa 2  Lučenec - Detva - Fiľakovo - Rimavská Sobota - Tornaľa

Vodič: Zsolt Petik

Frekvencia: pondelok - piatok, denne               

Lovinobaňa, Detva, Radzovce - pondelok, utorok, štvrtok,

Bátka, Rimavská Sobota - štvrtok

 

Trasa 3  Lučenec - Halič - Veľký Krtíš

Vodič: Ivan Krupa

Frekvencia: pondelok - piatok, 2x denne

Halič, Veľký Krtíš - 1x denne

 

Trasa 4  Kokava - Hnúšťa - Rimavská Sobota - Fiľakovo - Zvolen

Vodič: Jozef Hedvigy

Frekvencia: pondelok - piatok, denne           

Zvolen - pondelok, 1x / 14 dní

 

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná. Preto v prípade akýchkoľvek pripomienok k našej transportnej službe neváhajte kontaktovať vedúceho dopravy SK-Lab - Jozefa Hedvigyho na tel. +421 905 454 451 alebo vedenie laboratória na tel. +421 47 4333 210, prípadne prostredníctvom e-mailu: peter.secnikjr@sklab.sk.