SK-lab > Odborná verejnosť > Transport biologického materiálu

Zabezpečenie transportu

Vzhľadom k špecifickým požiadavkam, ktorými sa transport biologického materiálu vyznačuje, má laboratórium SK-LAB túto časť preanalytickej fázy zabezpečenú vlastnou transportnou službou.

 

Vozidlá SK-LAB sú vybavené špeciálnymi transportnými boxami s aktívnym chladením / zohrievaním vnútorného priestoru v závislosti na teplote okolia. Vzhľadom k rôznym požiadavkám na uchovanie materiálu pred analýzou obsahujú boxy oddelený priestor pre transport pri 18-25 °C (napr. imunofenoptypizácia prietokovou cytometriou, stanovenie renínu) a pri 2-8 °C (napr. základná biochémia, analýza moču, hormóny). Táto konfigurácia nám umožňuje zabezpečiť adekvátnu preanalytickú fázu pre širokú paletu našich vyšetrení.

Geografická poloha auta a teplota v boxoch je monitorovaná v reálnom čase a dáta sú prenášané do vyhodnocovacieho programu. Tieto údaje sú následne analyzované s cieľom optimalizovať transport tak, aby nedošlo k znehodnoteniu vzoriek (príliš dlhý čas od odberu do analýzy, nesprávna teplota transportu).

V prípade Vašej požiadavky na vyšetrenie v laboratóriu SK-LAB je potrebné nás informovať s predstihom 1-2 týždňov, aby bolo možné zaistiť potrebné logistické náväznosti (pridanie ambulancie do zvozovej trasy, dodanie odberového materiálu, atd.)

Podrobnosti s Vami preberie náš vedúci dopravy:

Jozef Hedvigy,  tel. +421 905 454 451

    

 

Zvozové trasy

Naše transportné trasy sú naplánované s ohľadom na potreby našich klinických partnerov (frekvencia až 2x denne) a zároveň tak, aby rešpektovali zásady preanalytickej fázy (maximálna doba stability analytov pri transportnej teplote).

 

Okres Lučenec

 • Lučenec, Fiľakovo, Halič: pondelok - piatok, denne
 • Mýtna, Divín: pondelok, utorok, streda, piatok
 • Lovinobaňa, Radzovce: utorok, štvrtok
 • Rapovce, Veľká nad Ipľom: individuálne

Okres Poltár

 • Poltár, Kalinovo, Cinobaňa, Málinec, Kokava nad Rimavicou: pondelok - piatok, denne

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Okres Rimavská Sobota

 • Rimavská Sobota, Hnúšťa, Klenovec, Bátka: štvrtok

Okres Revúca

 • Predná Hora: streda

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Okres Veľký Krtíš

 • Veľký Krtíš: pondelok - piatok, denne

Okres Detva

 • Detva: pondelok, utorok, štvrtok, piatok
 • Podkriváň: štvrtok

Okres Zvolen

 • Zvolen: pondelok 1x/14 dní

 

 

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná. Preto v prípade akýchkoľvek pripomienok k našej transportnej službe neváhajte kontaktovať vedúceho dopravy SK-LAB - Jozefa Hedvigyho na tel. +421 905 454 451 alebo vedenie laboratória na tel. +421 47 4333 210, prípadne prostredníctvom e-mailu: peter.secnikjr@sklab.sk.