SK-lab > Diagnostika infekcií urogenitálneho traktu

Diagnostika infekcií urogenitálneho traktu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na týchto stránkach Vám prinášame informácie o diagnostike a terapii najčastejších infekcií urogenitálneho traktu, ktoré sú prenášané pohlavným stykom. Pre zobrazenie vyberte patogén kliknutím na jeho názov:

Informácie o real time PCR diagnostike dostupnej v SK-Lab nájdete v metodickom liste. Na vyšetrenie odporúčame zasielať vzorky výteru z cervixu, uretry, alebo priamo z lézie. Alternatívne je možné zaslať vzorku prvej porcie ranného moču (v porovnaní s výterom z uretry je senzitivita vyšetrenia nižšia). Postup pre odber materiálu je zhrnutý v odberovom manuáli.