SK-lab > Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis

T. vaginalis je bičíkatý prvok patriaci do čeľade Trichomonadidae, spôsobujúci najčastejšie parazitárne sexuálne prenosné ochorenie trichomonózu. Vyskytuje sa geopolitne.

Epidemiologické údaje

Inkubačná doba ochorenia je 4-28 dní, ale môže trvať aj niekoľko mesiacov, kým sa ochorenie klinicky prejaví.

Prenos je sexuálny, iný spôsob prenosu je teoreticky možný, predpokladá však závažné porušenie základných hygienických štandardov, nakoľko prežívanie parazita mimo hostiteľa je krátke. Neprežije vysušenie a teploty nad 45 °C. Vo vode prežíva 60 minút, v moči hynie do 30 minút.

Klinický obraz

Priebeh ochorenia môže byť bezpríznakový a to najmä u mužov.

Ak sa ochorenie prejaví je to u žien najčastejšie výtokom z pošvy. Výtok je typický, žltkasto až zelene zafarbený, penivý a zapáchajúci. Prítomný býva opuch sliznice pošvy, čo môže spôsobiť diskomfort až bolesť pri pohlavnom styku. Môžu sa objaviť močové ťažkosti a vaginálne krvácanie.  Až u 80 % infikovaných je prítomný zápal dolných močových ciest s klinickým prejavom bolesti pri močení. Akútna fáza trvá niekoľko týždňov až mesiacov. U tehotných žien môže zapríčiniť predčasný pôrod alebo zníženie hmotnosti plodu. Ženy infikované T. vaginalis sú náchylnejšie k popôrodnej sepse.

U mužov sa ochorenie manifestuje po kratšej inkubačnej dobe (5-14 dní) a prejavuje sa hnisavým výtokom šedej až mliečnej farby, môže pripomínať kvapavku. Prítomné býva pálenie močovej rúry. Pacient pociťuje časté nutkanie na močenie a svrbenie  v ústí uretry najmä po močení. V neskoršej fáze môže spôsobiť ochorenie prostaty. Vplyv na prežívanie trichomonád má prítomnosť zinku v prostatickej tekutine, pri vysokých hladinách trichomonády neprežívajú.

V prípade neliečenia prechádza ochorenie do chronickej formy, ktorá trvá mesiace až roky. Klinické príznaky u žien sú menej výrazné, pretrváva infekčnosť a možnosť šírenia ochorenia. Prítomné sú tmavočervené makule a vaginálna sliznica má vzhľad leopardej kože. K relapsom môže dôjsť pri zníženej obranyschopnosti.

U oboch pohlaví má chronická forma ochorenia negatívny vplyv na plodnosť. Chronická infekcia taktiež zvyšuje riziko prenosu HIV infekcie.

Diagnostika

Medzi diagnostické metódy patria mikroskopický dôkaz parazita v biologickom materiáli, výtere z pošvy alebo z uretry. Jeho relatívne nižšiu citlivosť (45 – 60 %) zvyšuje predchádzajúca kultivácia v špeciálnom pomnožovacom médiu. Vyššiu citlivosť má dôkaz antigénu. Najvyššiu diagnostickú špecificitu (98%) a diagnostickú citlivosť (100%) vykazuje PCR vyšetrenie.

Liečba

Ochorenie je liečiteľné 5-nitroimidazolovými preparátmi, metronidazolom a ornidazolom,  a to perorálnym podaním vysokej jednorazovej dávky (1000 mg) alebo  nižšou dávkou po dobu 5-7 dní. U žien je k dispozícii lokálna liečba vaginálnymi tabletkami. Je odporúčané súbežne liečiť aj partnera/partnerku.

Zdroje

  1. František Ondriska a kol., Klinická parazitológia, Bratislava 2016, ISBN 978-80-223-4217-9, str. 156–160,
  2. https://www.cdc.gov/std/trichomonas/stdfact-trichomoniasis.htm
  3. https://www.zuova.cz/Home/Page/NRL-pro-urogenitalni-trichomonozu
  4. http://www.sskm.tym.sk/skm/Spravy_2016_1.PDF
  5. https://www.geneproof.com/cs-cs/geneproof-trichomonas-vaginalis-pcr-kit/p6672

Vypracovala: MUDr. Lenka Helmová