SK-lab > Odborná verejnosť > Odberový systém - detail

Odberový systém - prehľad

Nižšie nájdete charakteristiku jednotlivých odberových skúmaviek a nádob spolu s prehľadom vyšetrení, ktoré je možné z danej skúmavky/nádoby realizovať. Farba viečka skúmavky je zvýraznená aj pri jednotlivých vyšetreniach na našej žiadanke.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

VACUETTE® Z - Serum Clot Activator + Gel

 • Výrobca: Greiner Bio-One
 • Objem: 5 ml
 • Aditívum: Oxid kremičitý (akcelerátor koagulácie), separačný gel
 • Materiál: sérum

 

 

Vyšetrenia:

 • Základné biochemické vyšetrenia
 • Monitorovanie farmakoterapie (lítium)
 • Kardiomarkery a rizikové faktory aterosklerózy
 • Parametre kostného metabolizmu
 • Hormóny a onkomarkery
 • Sérologická diagnostika infekcií a zápalové markery
 • Imunologické vyšetrenia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

VACUETTE® K3E / MiniCollect® TUBE​  - K3EDTA

 • Výrobca: Greiner Bio-One
 • Objem: 2 ml a 0,5 ml
 • Aditívum: K3EDTA (antikoagulans)
 • Materiál: plná krv / krvná plazma

 

 

Vyšetrenia:

 • Krvný obraz
 • Glykovaný hemoglobín
 • Imunofenotypizácia (FlowCyto), Bazofil - aktivačný test
 • ACTH
 • Renín, Aldosterón, Katecholamíny
 • Monitorovanie farmakoterapie (antibiotiká)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

VACUETTE® 9NC / MiniCollect® TUBE 1 ml– Trisodium 

 • Výrobca: Greiner Bio-One
 • Objem: 2 ml a 1 ml
 • Aditívum: 3,2% pufrovaný roztok citrátu sodného (antikoagulans)
 • Materiál: plná krv

 

Vyšetrenia:

 • Protrombínový čas (PT, INR)
 • Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT)
 • Trombínový čas (TT)
 • D-diméry

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VACUETTE® K2E – K2EDTA + Gel

 • Výrobca: Greiner Bio-One
 • Objem: 4 ml
 • Aditívum: K2EDTA (antikoagulans)
 • Materiál: krvná plazma

 

Vyšetrenia:

 • Parathormón

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

K - EDTA - Röhrchen

 • Výrobca: Sarstedt
 • Objem: 2 ml
 • Aditívum: K3EDTA (antikoagulans)
 • Materiál: plná krv

 

Vyšetrenia:

 • Krvný obraz u pediatrických pacientov (alternatíva)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VACUETTE® FE - Sodium fluoride K3EDTA

 • Výrobca: Greiner Bio-One
 • Objem: 2 ml
 • Aditívum: Fluorid sodný a K3EDTA (inhibítor glykolýzy a antikoagulans)
 • Materiál: krvná plazma

 

 

Vyšetrenia:

 • Diagnostika diabetu mellitu
 • Stanovenie glukózy nalačno (FPG)
 • Stanovenie glukózy v rámci orálneho glukózového tolerančného testu (OGTT)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VACUETTE® LH – Lithium Heparin

 • Výrobca: Greiner Bio-One
 • Objem: 2 ml
 • Aditívum: Heparinát lítny (antikoagulans)
 • Materiál: plná krv

 

Vyšetrenia:

 • Fagocytárna aktivita granulocytov

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Container with Screw Cap 100 ml, PP - nesterilný

 • Výrobca: Sarstedt
 • Objem: 100 ml
 • Aditívum: bez aditíva
 • Materiál: moč

 

Vyšetrenia:

 • Vyšetrenie analytov v zbieranom a jednorázovom moči
 • Biochemické vyšetrenia a vyšetrenie močového sedimentu

Alternatívne je možné použiť suchú, čistú nádobku / skúmavku.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Container with Screw Cap 100 ml, PP - sterilný

 • Výrobca: Sarstedt
 • Objem: 100 ml
 • Aditívum: bez aditíva
 • Materiál: moč

 

Vyšetrenia:

 • Mikrobiologické vyšetrenia moču

Postup pre odber materiálu nájdete v odberovom manuáli.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urine Container 3 l, PE, light protection

 • Výrobca: Sarstedt
 • Objem: 3000 ml
 • Aditívum: konzervačné a stabilizačné činidlo
 • Materiál: moč

 

Vyšetrenia:

 • Vyšetrenie metabolitov katecholamínov v zbieranom moči.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salivette® - Cortisol

 • Výrobca: Sarstedt
 • Objem: nedefinovaný
 • Aditívum: bez aditíva
 • Materiál: sliny

Vyšetrenia:

 • Vyšetrenie kortizolu a kortizónu v slinách (late-night salivary cortisol)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Faeces tube 76x20mm

 • Výrobca: Sarstedt
 • Objem:  nedefinovaný
 • Aditívum: bez aditíva
 • Materiál: stolica

 

Vyšetrenia:

 • Antigén Helicobacter pylori v stolici

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Copan eSWAB Amies + tampóny

 • Výrobca: Copan
 • Objem:  1 ml
 • Aditívum: Amiesovo transportné médium
 • Materiál: ster/výter z cervixu, uretry, lézie

 

Vyšetrenia:

 • Priama detekcia patogénov urogenitálneho traktu metódou real time PCR

Postup pre odber materiálu nájdete v odberovom manuáli.