SK-lab > Odborná verejnosť > Pokyny pre vyplnenie žiadanky

Pokyny pre vyplnenie žiadanky

Elektronická žiadanka

Pokyny pre vyplnenie elektronickej žiadanky sú súčasťou zaškolenia pri inštalácii systému. V prípade záujmu o e-žiadanku nás prosím kontaktujte na tel. 047 4333 210, alebo jan.supauer@sklab.sk.

Papierová žiadanka

Prosíme Vás, aby ste žiadanku vyplnili čitateľne, tlačeným písmom.

Minimálne požadované údaje sú:

  • meno a priezvisko pacienta
  • rodné číslo (v prípade cudzincov alternatívny identifikátor)
  • diagnózy (kódy podľa MKCH)
  • zdravotná poisťovňa
  • dátum a čas odberu
  • pečiatka a podpis lekára s čitateľnými kódmi lekára a PZS.
  • požadované vyšetrenia označené krížikom
  • v prípade vyšetrení, ktoré to vyžadujú - príslušné klinické údaje (fáza cyklu, objem a doba zberu moču/jednorázový odber moču...)
  • v prípade samoplatcov - príslušný formulár
Vzorová vyplnená žiadanka

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.