SK-Lab

SK-lab > Pacient > COVID-19 PAC

Diagnostika COVID-19 v SK-Lab

Čo vyšetrujeme ?

Kde prebieha odber  ?

  • Výter z nazofaryngu / orofaryngu pre vyšetrenie RNA SARS-CoV2 metódou RT-PCR prebieha na odberovom mieste SK-Lab.
  • Odber krvi pre vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2 prebieha v ambulancii Vášho ošetrujúceho lekára alebo na odberovom mieste SK-Lab.

Ktoré vyšetrenie je pre mňa vhodné a aký je postup  ?

Postup a voľba vhodného vyšetrenia závisí na konkrétnej situácii.

Pre ďalšie informácie vyberte jednu z nasledujúcich možností (informácie Vám poskytneme aj na telefónnom čísle +421 918 950 743, medzi 8:00-14:00):

 

Návrat zo zahraničia -►

Som zdravý/á, v domácej karanténe. Potrebujem vyšetrenie po návrate zo zahraničia.

Pred operáciou -►

Som zdravý/á, potrebujem vyšetrenie pred operáciou, ktorú mi predpísal lekár.

Na vlastnú žiadosť -►

Som zdravý/á, mám záujem o všetrenie na vlastnú žiadosť (potrebujem potvrdenie do práce, školy, vraciam sa zo zdravotne bezpečnej krajiny...).

 

Mám COVID-19 ? -►

Som chorý/á, mám podozrenie, že môžem mať ochorenie COVID-19 .

Kontakt s COVID-19 -►

Bol/a som v blízkom kontakte s osobou s ochorením COVID-19, zatiaľ nemám príznaky.

Mal som COVID-19 ? -►

Chcem vedieť či som v minulosti ochorenie COVID-19 prekonal, alebo či som sa vírusom SARS-CoV2 v minulosti infikoval.