SK-lab > Pacient > COVID-19 RT-PCR Potvrdenie

Vyšetrenie RNA RT-PCR na vlastnú žiadosť (samoplatca)

Jedná sa o vyšetrenie pre potvrdenie neinfekčnosti z rôznych dôvodov (cestovanie, vstup na  pracovisko, pred umiestnením pacienta do DSS, pred estetickými zákrokmi a podobne).

Na základe výsledku PCR testu je  možné po registrácii na portáli www.korona.gov.sk požiadať o zaslanie digitálneho COVID EÚ preukazu (EU Digital COVID Certificate), ktorý vydáva národná regulčná autorita Ministerstva zdravotníctva SR. Pripravili sme pre Vás krátky návod ako o COVID EÚ preukaz požiadať.

Pri laboratórnej analýze vzorky sa stanovuje sa prítomnosť nukleovej kyseliny vírusu vo výtere zo sliznice, alebo kloktaním z horných dýchacích ciest metódou RT-PCR. Všetky výsledky následne vyhodnocuje a kontroluje lekár so špecializáciou v odbore klinická mikrobiológia.

Lekárske potvrdenie negativity testu vydávame aj v anglickom a nemeckom jazyku.

 

Postup je nasledovný:

1.

Rezervujte si termín odberu:

2.

V deň odberu nepoužívajte zubnú pastu, ústne vody, žuvačky, alebo iné dezinficienciá v oblasti dutiny ústnej a nosovej. Pred odberom minimálne 1 hodinu nejedzte, nepite a nefajčite.

3.

Dostavte sa k odberu podľa rezervácie (rezervovaný termín a odberové miesto). Po overení totožnosti Vám zdravotnícky personál vykoná výter z nosohltana a podnebných oblúkov, alebo odber kloktaním. Chápeme, že každý medicínsky výkon je spojený s určitou mierou neistoty. Výter z nosohltana a podnebných oblúkov pre Vás môže znamenať istý diskomfort. Na našom pracovisku ho preto vykonávajú výlučne kvalifikované zdravotné sestry alebo lekári.

4.

Úhrada za vyšetrenie prebieha po odbere, v hotovosti.

  • Cena vyšetrenia pri odbere výterom je 60 EUR (zahŕňa lekárske potvrdenie v anglickom a nemeckom jazyku).
  • Cena vyšetrenia pri odbere kloktaním je 65 EUR (zahŕňa lekárske potvrdenie v anglickom a nemeckom jazyku).

5.

Výsledok vyšetrenia je k dispozícii najneskôr nasledujúci deň po odbere do 22:00 hod. V prípade odberu na OM SK-Lab v Lučenci sú výsledky vyšetrenia k dispozícii najneskôr do nasledujúceho dňa do 15:30 hod, spravidla však ešte v deň odberu do 22:00.  Môžete si ich prevziať osobne v laboratóriu SK-Lab, na odberovom mieste kde ste absolvovali odber, alebo Vám ho zašleme na e-mailovú adresu.