SK-Lab

SK-lab > Pacient > COVID-19 Potvrdenie

Vyšetrenie COVID-19 (RNA RT-PCR) na vlastnú žiadosť

Jedná sa o vyšetrenie pre administratívne účely, pred umiestnením pacienta do DSS, pred estetickými zákrokmi, alebo po návrate z tzv. zdravotne bezpečných krajín. V tomto prípade je vhodné stanoviť prítomnosť nukleovej kyseliny vírusu vo výtere zo sliznice horných dýchacích ciest metódou RT-PCR. Všetky výsledky následne vyhodnocuje a kontroluje lekár so špecializáciou v odbore klinická mikrobiológia. Lekárske potvrdenie negativity testu vydávame aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Postup je nasledovný:

  1. Rezervujte si termín odberu na čísle tel.: +421 918 950 743 (objednávanie dostupné 8:00-14:00).
  2. Výter z nosohltana a podnebných oblúkov sa vykonáva na lačno (minimálne 1 hodinu pred odberom), bez predchádzajúceho použitia zubnej pasty, ústnej vody, žuvačiek, alebo iných dezinficiencií v oblasti dutiny ústnej. Minimálne 1 hodinu pred odberom nefajčiť.
  3. Dostavte sa k odberu v stanovený termín na odberové miesto.
  4. Úhrada za vyšetrenie prebieha po odbere, v hotovosti. Cena vyšetrenia je 70 EUR (zahŕňa odber, vyšetrenie materiálu metódou RT-PCR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 a lekárske potvrdenie v anglickom a nemeckom jazyku).
  5. Výsledok vyšetrenia je k dispozícii nasledujúci deň po odbere. Môžete si ho prevziať osobne v laboratóriu SK-Lab, alebo Vám ho zašleme na e-mailovú adresu uvedenú na žiadanke.

Chápeme, že každý medicínsky výkon je spojený s určitou mierou neistoty. Výter z nosohltana a podnebných oblúkov pre Vás môže znamenať istý diskomfort. Na našom pracovisku ho preto vykonávajú kvalifikované zdravotné sestry alebo lekári. Aby ste si vedeli lepšie predstaviť čo Vás čaká, priebeh odberu zobrazuje inštruktážne video nižšie: