SK-lab > Odborná verejnosť > COVID19 Suspektný

Vyšetrenie pacienta zo zdravotnej indikácie

Pre tento účel je vhodná detekcia RNA vírusu metódou PCR vo výtere z nasofaryngu a orofaryngu.  Ďalšie info o laboratórnej diagnostike COVID-19 nájdete tu.

Indikáciou na vyšetrenie metódou PCR akceptovanou zo strany ZP je podozrenie na ochorenie COVID-19 na základe anamnézy a symptomatológie, alebo na základe epidemiologickej indikácie. Podrobný popis je uvedený v Usmernení Ministerstva zdravotníctva.

Vyšetrenie pred umiestnením do DSS, alebo iného sociálneho zariadenia nie sú hradené žiadnou zo ZP. Týchto pacientov a pacientov bez zdravotného poistenia je možné vyšetriť ako samoplatcov - postup nájdete tu.

Postup pre vyšetrenie RT-PCR SARS-CoV-2 zo zdravotnej indikácie:

1. Lekár

  • Vyplní žiadanku pre vyšetrenie RT-PCR. Na žiadanku je potrebné uviesť diagnózu U07.1 - potvrdený COVID-19, alebo U07.2 - suspektný COVID-19. V prípade, že žiadanka nebude obsahovať jednu z uvedených diagnóz, alebo nebude obsahovať pečiatku lekára a podpis, nie je možné pacienta v rámci zdravotného poistenia vyšetriť (tzn. za vyšetrenie musí uhradiť 30 EUR).

2. Pacient

  • Rezervuje si termín vykonania steru z nosohltana a krku na čísle tel.: 047 4333 211 (objednávanie dostupné 8:00-11:00).
  • V daný termín sa dostaví na odber s vyplnenou žiadankou na odberové miesto SK-LAB. Výter z nosohltana a podnebných oblúkov sa vykonáva na lačno (minimálne 1 hodinu pred odberom), bez predchádzajúceho použitia zubnej pasty, ústnej vody, žuvačiek, alebo iných dezinficiencií v oblasti dutiny ústnej. Minimálne 1 hodinu pred odberom nefajčiť.
  •  Poistenci ZP Union, VšZP a ZP Dôvera (vrátane EÚ poistencov) budú vyšetrení v rámci zdravotného poistenia.

3. Výsledky

  • Pre lekára budú výsledky dostupné najneskôr nasledujúci deň po odbere ako e-výsledok a 1-2 pracovné dni po odbere ako papierový výsledok prostredníctvom našich vodičov. Okrem toho si pacient môže vyzdvihnúť výsledky osobne, alebo požiadať o ich zaslanie e-mailom pri rezervácii termínu odberu (zasielame nasledujúci deň po odbere).