SK-lab > Pacient > Informácie o odbere

Informácie o odbere

V našom laboratóriu vyšetrujeme najčastejšie tri typy biologického materiálu - krv, moč a stolicu. Podmienky a spôsob ich získania môže mať veľký vplyv na výsledky vyšetrenia. Ak Vás čaká laboratórne vyšetrenie, je potrebné, aby ste sa oboznámili s nasledujúcimi informáciami.

 

Príprava pred odberom

Aby sme mohli výsledky laboratórnych vyšetrení správne vyhodnotiť, je potrebné pred odberom materiálu pre laboratórnu analýzu dodržať niekoľko pravidiel:

Pred odberom krvi

Môže byť požadované 8 až 10-hodinové lačnenie (informujte sa u ošetrujúceho lekára ev. u zdravotnej sestry). Večer pred odberom je vhodná ľahká večera bez mäsa a mliečnych výrobkov. Ráno pred odberom vypite pohár nesladeného čaju alebo čistej vody. Večer a ráno pred odberom nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť. Minimálne 24 hodín pred odberom sa vyhnite nadmernej fyzickej aktivite. Podľa pokynov lekára vynechajte užitie liekov. Niektoré vyšetrenia vyžadujú dodržanie špeciálnej diéty alebo ďalšie špecifické režimové opatrenia. V prípade potreby Vás o nich informuje Váš lekár alebo zdravotná sestra.

Pred odberom moču

Počas noci pred odberom nie je vhodný nadmerný príjem tekutín (pite len toľko, koľko sa Vám žiada). Odber moču by nemal prebiehať počas menštruácie. Tesne pred samotným odberom sa odporúča hygienická očista - vonkajšie genitálie si opláchnite prúdom čistej vody a osušte papierovou vreckovkou.

Pokyny pre odber

Odber krvi

Odber venóznej krvi vykonáva výlučne zdravotnícky personál. V prípade, že ste alergický na niektorý z dezinfekčných prípravkov alebo na určitý druh náplasti, informujte o tom zdravotnú sestru pred samotným odberom. Po dezinfekcii kože a vpichu injekčnej ihly spravidla do oblasti lakťovej jamky Vám zdravotná sestra odoberie potrebné množstvo krvi. Po ukončení odberu a vytiahnutí ihly je vhodné drobnú ranku prekryť tampónom, jemne pritlačiť, aby sa predišlo ďalšiemu krvácaniu a nakoniec prelepiť.

Vzorku kapilárnej krvi si môže za určitých podmienok odobrať sám pacient (napr. domáci selfmonitoring glykémie u diabetikov). Je však potrebné dodržať štandardný postup.

Odber moču a stolice

Odbery moču a stolice vo väčšine prípadov vykonáva pacient.

Správne postupy pre odber moču nájdete v edukačných materiáloch, ktoré sme pre Vás pripravili: Postup pre jednorazový odber moču 24h zber moču. Prosíme o ich dodržanie.

Odber stolice pre vyšetrenie infekcie Helicobacter pylori sa vykonáva do špeciálnej odberovej nádobky, ktorú Vám poskytne zdravotná sestra:

  1. Odzátkujte nádobku.
  2. Lopatkou, ktorá je súčasťou uzáveru, naberte vzorku stolice približne veľkosti objemu lopatky.
  3. Lopatku zasuňte do nádobky a nádobku pevne uzavrite.