SK-lab > Odborná verejnosť > COVID19 Odberové miesto SK-Lab

Odberové miesto SK-Lab pre diagnostiku COVID-19

Odberové miesto je navrhnuté prednostne pre peších. Výter je možné realizovať aj z vozidla v prípade, že je to nevyhnutné (napr. imobilní pacienti). Na odberovom mieste sa vykonávajú odbery biologického materiálu pre nasledujúce vyšetrenia:

RT-PCR SARS-CoV-2

 • Výter z horných dýchacích ciest, odber kloktaním.
 • Pondelok-piatok v časoch podľa rezervovaného termínu (okrem štátnych sviatkov).
 • Objednať na vyšetrenie sa môžete:
  • Prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk
  • Samoplatcovia - online prostredníctvom webového portálu.
  • Telefonicky cez Call centrum SK-Lab: 0918 950 743 (8:00-11:00).

Protilátky Anti-SARS-CoV-2

 • Odber venóznej krvi.
 • V stredu v časoch podľa rezervovaného termínu (okrem štátnych sviatkov).
 • Objednať na vyšetrenie sa môžete:
  • Online prostredníctvom webového portálu.
  • Telefonicky cez Call centrum SK-Lab: 0918 950 743 (8:00-11:00).

 

Antigén SARS-CoV-2

 • Výter z horných dýchacích ciest
 • Pondelok-piatok v časoch podľa rezervovaného termínu (okrem štátnych sviatkov).
 • Objednať na vyšetrenie sa môžete:
  • Samoplatcovia - online prostredníctvom webového portálu.
  • Telefonicky cez Call centrum SK-Lab: 0918 950 743 (8:00-11:00).
 

Obecný postup pri odbere je nasledovný:

 1. V rezervovanom termíne sa prosím dostavte na odberové miesto SK-Lab. Z epidemiologického hľadiska je veľmi dôležité presné dodržiavanie rezervovaného termínu (minimalizuje sa tým zhromažďovanie pacientov na jednom mieste a možný prenos infekcie).
 2. Pri odberovej unimobunke - okienko č.1 sa zaregistrujete. Po overení totožnosti (občiansky preukaz, pas, kartička poistenca) a termínu odberu odovzdáte žiadanku na vyšetrenie od ošetrujúceho lekára (netýka sa samoplatcov a objednaných cez portál: https://korona.gov.sk/ ). Následne sa presuniete ku okienku č. 2 ku odberu. 
 3. Zdravotnícky personál vykoná odber a zaistí uchovanie a presun odobratých vzoriek a žiadaniek do laboratória SK-Lab na vyšetrenie.
 4. V prípade vyšetrenia samoplatcu sa pred odberom realizuje úhrada v hotovosti.
 5. Počas pohybu v priestoroch odberového miesta dodržiavajte, prosím, pokyny zdravotníckeho personálu.

Odberové miesto SK-Lab je umiestnené v areáli laboratória, vstup/vjazd je z ulice Júliusa Szabóa 2a, 98401 Lučenec.

Vstup na OM z ulice Júliusa Szabóa

Označenie odberového miesta na ulici J. Szabóa

Odberové miesto v areáli SK-Lab