SK-lab > Pacient > COVID-19 RT-PCR Suspektný

Vyšetrenie pacienta s príznakmi COVID-19, alebo v kontakte s osobou s COVID-19

Prosíme Vás, aby ste kontaktovali Vášho všeobecného lekára, alebo v prípade kontaktu s COVID-19 príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa miesta Vášho bydliska (RÚVZ Lučenec: 047/4322567, 047/4323572), ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe.