SK-lab > Pacient > Ako sa objednať na vyšetrenie

Ako sa objednať na vyšetrenie

Väčšina laboratórnych vyšetrení je indikovaná lekárom po dôkladnom zhodnotení príznakov a prvotnom vyšetrení pacienta v ambulancii. Takáto následnosť krokov je nevyhnutná pre cielenú a racionálnu laboratórnu diagnostiku. Nechať sa vyšetriť "na všetko" je teoreticky možné, ale vzhľadom k tomu, že v súčasnosti má naša paleta okolo 850 rôznych vyšetrení Vám takýto postup neodporúčame. Naviac sú výsledky takéhoto vyšetrenia "naslepo" veľmi obtiažne vyhnodnotiteľné.

Ak sa cítite chorý, je v prvom rade vhodné navštíviť Vášho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup vrátane laboratórneho vyšetrenia. Niektoré vyšetrenia z etických dôvodov poskytujeme len na žiadosť ošetrujúceho lekára.

V prípade, že sa rozhodnete pre laboratórne vyšetrenie bez predchádzajúcej návštevy lekára je potrebné počítať s tým, že takéto vyšetrenie nebude hradené z Vášho zdravotného poistenia. Laboratórne vyšetrenia a odber biologického materiálu sú v tomto prípade spoplatnené podľa platného cenníka.

 

Postup u samoplatcov

  • Zoznam laboratórnych vyšetrení poskytovaných našim laboratóriom nájdete v časti Informácie o vyšetreniach.
  • Ak nemáte presnú predstavu o tom, ktoré vyšetrenie si chcete u nás objednať, je vhodné sa vopred poradiť s jedným z našich lekárov na tel. +421 47 4333 210.
  • Pred vyšetrením je potrebné sa dôkladne oboznámiť s prípravou na odber a postupmi pri odbere biologického materiálu.
  • Krv Vám odoberie jedna z našich kvalifikovaných zdravotných sestier, predtým je potrebné sa objednať na tel. +421 47 4333 211. V prípade, že nie je pri konkrétnom vyšetrení uvedené inak, je odber vhodný ráno a po predchádzajúcom 8-10 hodinovom lačnení.
  • Odber moču vykonáva pacient podľa štandardného postupu. Odberovú skúmavku Vám poskytne personál na príjme materiálu na požiadanie. Alternatívne môžete použiť akúkoľvek suchú, čistú nádobku (bez predchádzajúceho obsahu). Pre väčšinu analýz postačuje 10 ml moču.
  • V deň odberu u nás v laboratóriu vyplníte žiadosť a súhlas s odberom a vyšetrením a tiež súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Zároveň si dohodneme spôsob odoslania výsledkov vyšetrenia.
  • O výsledkoch budete informovaní dohodnutým spôsobom (osobne, telefonicky, e-mailom).