Názov Označenie metódy Indikácie vyšetrenia Materiál
Antistreptolyzín O v sére S-ASLO • Diagnostika a sledovanie akútnej infekcie spôsobenej Streptokokom typu A • Diagnostika prekonanej infekcie spôsobenej Streptokokom typu A, resp. poststreptokokových komplikácií (febris rheumatica, chorea minor, akútna glomerulonefritída) Sérum (venózna krv) Detail
Aspartát-aminotransferáza v sére S-AST • Diagnostika, diferenciálna diagnostika, hodnotenie priebehu a liečby akútnych a chronických ochorení pečene a žlčových ciest rôznej etiológie • Súčasť predoperačného vyšetrenia a základného biochemického vyšetrenia Sérum (venózna krv) Detail
Autoprotilátky pri autoimunitných hepatitídach v sére - skríning S-Anti-pečeň (typiz) • Diferenciálna diagnostika hepatopatií • Diagnostika autoimunitných hepatitíd Sérum (venózna krv) Detail
Autoprotilátky proti antinukleárnym antigénom v sére - skríning S-ANA (screen) • Diagnostika a diferenciálna diagnostika ochorení spojivových tkanív, reumatoidných ochorení a SLE • Diagnostika a diferenciálna diagnostika vaskulitíd a ďalších autoimunitných ochorení (napr. Sjögrenov syndróm, primárna biliárna cirhóza) Sérum (venózna krv) Detail
Autoprotilátky proti antinukleárnym antigénom v sére - typizácia S-ANA (typizácia) • Konfirmácia pozitívneho nálezu screeningovej metódy Sérum (venózna krv) Detail
Beta 2 - mikroglobulín v sére S-b2-mikroglobulín • Pomocný onkomarker pri diagnostike a monitorovaní hematologických malignít • Detekcia dialyzačnej amyloidózy a rejekcie transplantátu obličky • Prognostický marker HIV infekcie Sérum (venózna krv) Detail
Beta podjednotka C-terminálneho telopeptidu kolagénu I v sére S-beta-CTx • Diagnostika patologicky zvýšenej kostnej rezorbcie rôznej etiológie • Monitorovanie účinnosti antirezorbčnej liečby bifosfonátmi • Monitorovanie kostného metabolizmu počas hormonálnej substitučnej liečby Sérum (venózna krv) Detail
Bielkoviny v sére S-Bielkoviny • Diagnostika a diferenciálna diagnostika akútnych a chronických hepatopatií • Diagnostika nefrotického syndrómu • Diferenciálna diagnostika edémov • Pomocný ukazovateľ pri hodnotení stavu výživy, hydratácie organizmu a zápalových ochorení (negatívny zápalový reaktant) • Základné biochemické vyšetrenie Sérum (venózna krv) Detail
Bilirubín celkový v sére S-Bilirubín celkový • Diagnostika, diferenciálna diagnostika, hodnotenie priebehu a liečby akútnych a chronických hepatobiliárnych ochorení s ikterom • Diagnostika, diferenciálna diagnostika, hodnotenie priebehu a liečby hemolytických anémií a stavov s inefektívnou hematopoézou • Monitorovanie novorodeneckého ikteru • Diagnostika a diferenciálna diagnostika kongenitálnych hyperbilirubinémií Sérum (venózna krv) Detail
Bilirubín priamy v sére S-Bilirubín priamy • Diferenciálna diagnostika ikteru • Diagnostika hepatopatíi so zníženou eliminačnou funkciou pečene • Diagnostika vrodených porúch metabolizmu bilirubínu • Monitorovanie hepatobiliárnych ochorení • Diagnostika a monitorovanie stavov s intra / extravaskulárnou hemolýzou, inefektívnou hematopoézou Sérum (venózna krv) Detail