SK-lab > Odborná verejnosť > Odber kapilárnej krvi

Odber kapilárnej krvi

Nasledujúce pokyny slúžia ako návod pre odber kapilárnej arterializovanej krvi pre stanovenie glukózy. Tieto pokyny sú k dispozícii aj pre stiahnutie / tlač.

Je nutné brať do úvahy, že koncentrácia glukózy sa môže výrazne líšiť v kapilárnej a venóznej krvi (rozdiel 25-70 %). Medze pre orálny glukózový tolerančný test a pre diganostiku diabetu mellitu sú arbitrárne stanovené pre venóznu plazmu. Z tohto dôvodu je kapilárna krv nevhodný materiál pre stanovenie diagnózy diabetu mellitu, ako aj pre orálny glukózový tolerančný test.

Pomôcky

  • Sterilná lanceta, alebo sterilná ihla
  • Odberová skúmavka, alebo testovací strip (POCT prístroje)
  • Dezinfekčný prostriedok (70% izopropylalkohol, nie je vhodná jódová dezinfekcia)
  • Obväzový materiál, gáza, sterilné vatové tampóny
  • Ochranné rukavice

Príprava pacienta

  • Dôkladné očistenie a osušenie pokožky v mieste vpichu a v jeho okolí, aby sa zabránilo kontaminácii vzorky potom, alebo zbytkami pokožky. Miesto odberu je možné jemne očistiť kefkou, ktorá zároveň zvýši prekrvenie.
  • Prekrvenie prstu v teplej vode (cca 40°C) alebo ohriatou látkou/gázou cca 5-10 minút (nie je nutné v prípade dobrého prekrvenia miesta odberu).
  • V prípade kľudového odberu – zotrvanie pacienta v sede cca 15 minút.
  • Nie je vhodná masáž, alebo stláčanie miesta odberu (možná kontaminácia vzorky tkanivovým mokom alebo celulárnym obsahom, hemolýza).
  • Odber je vhodné robiť v sede.

Postup odberu

1. Umyjeme a odezinfikujeme si ruky, pripravíme si potrebné pomôcky. Odberovú skúmavku označíme identifikačnými údajmi pacienta. Natiahneme si rukavice.

2. Dezinfikujeme miesto odberu a jeho okolie (vhodná dezinfekcia je napr. 70% izopropylalkohol). Zbytky dezinfekcie je nutné odstrániť (v prípade použitia alkohololu počkáme, kým miesto dôkladne zaschne - cca 30 sekúnd). Po dezinfekcii sa nedotýkame miesta odberu.

Vhodné miesta: 3. (prostredník) alebo 4. (prstenník) prst, mierne laterálne od stredu bruška prstu - vyznačené bielymi líniami na obrázku:

Nevhodné miesta: malíček, ukazovák, palec, slabo prekrvené (bledé) miesta, alebo miesta s obmedzeným odtokom venóznej krvi (namodralé), popálené, opuchnuté a infikované miesta, miesta predchádzajúceho odberu In non mauris.

3. Miesto odberu pevne fixujeme a aplikujeme krátky, presný vpich, hĺbka 2 mm.

4. Vpich vedieme naprieč dermálnymi líniami. (vhodné je použitie špeciálnej lancety). V prípade neúspešného vpichu neopakujeme odber na rovnakom mieste.

5. Prvú kvapku krvi zotrieme kúskom gázy (výnimka – niektoré self-test glukometre, kde výrobca vyžaduje 1.kvapku krvi)

6. Uvoľníme miesto odberu, po chvíli sa vytvorí druhá kvapka krvi, ktorú zachytíme do odberovej nádoby/kapiláry alebo na testovací strip POCT zariadenia. Krv, ktorá tečie po prste alebo nechtoch je nevhodná k analýze. Návod na použitie skúmaviek Sarstedt Microvette nájdete tu.

7. Mechanické vytláčanie kvapky krvi v oblasti miesta vpichu je nevhodné a môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia. Tok krvi je možné urýchliť umiestnením miesta vpichu pod úroveň srdca, veľmi jemnou masážou proximálnej časti prstu alebo otočením ruky dlaňou dole.

8. Po ukončení odberu miesto dezinfikujeme, prelepíme gázou, alebo iným sterilným krytím a pevne stlačíme.

9. Bezpečným spôsobom zlikvidujeme odberovú ihlu a obväzový materiál. Umyjeme si ruky.