Očkovanie a COVID-19

Očkovanie je efektívny spôsob kontroly šírenia ochorenia COVID-19 a poskytuje ochranu jednotlivcakolektívnu ochranu spoločnosti (pri preočkovaní viac ako 60 – 70 % populácie).

Typy aktuálne dostupných vakcín:

mRNA vakcína (napr. BioNTech/Pfizer, Moderna)

 • vakcína obsahuje mRNA, ktorá kóduje vírus špecifický antigén
 • v prípade vakcíny proti COVID-19 je týmto antigénom Spike proteín, ktorý je zodpovedný za väzbu vírusu na receptory buniek hostiteľa a proti ktorému sú tvorené protektívne protilátky
 • mRNA prechádza po podaní vakcíny do buniek v mieste podania, nie však do jadra
 • využíva mechanizmy bunky na produkciu antigénu, ktorý kóduje
 • vzniknutý antigén je odprezentovaný na povrchu buniek imunitnému systému a vyvoláva imunitnú odpoveď aktiváciou T lymfocytov (bunková imunita) ako aj B lymfocytov (tvorba protilátok)
 • po niekoľkých dňoch sa mRNA rozpadá
 • potrebné sú dve dávky v odstupe 21-28 dní

Vektorová vakcína (napr. Astra Zeneca/Oxford)

 • využíva oslabený živý vírusový vektor (iný ako vírus SARS-CoV-2) na prenos časti genetickej informácie vo forme DNA
 • v prípade vakcíny proti COVID-19 je týmto vektorom adenovírus šimpanzov
 • vírusový vektor sa v organizme nereplikuje a nespôsobí ochorenie
 • vektor vstupuje do jadra bunky, kde dochádza k prekladu DNA na mRNA, neintegruje sa do DNA bunky
 • využitím bunkových mechanizmov je prepisom mRNA syntetizovaný zakódovaný antigén – Spike proteín, a následne odprezentovaný bunkám imunitného systému
 • vyvolá bunkovú aj protilátkovú imunitnú odpoveď
 • potrebné sú dve dávky v odstupe 28 dní

Proteínová vakcína (Nuvaxovid od fy. Novavax)

 • tzv. podjednotková vakcína na báze proteínu
 • obsahuje Spike proteín syntetizovaný na bunkových kultúrach usporiadaný do podoby nanočastíc a adjuvans na báze saponínu
 • určená len pre dospelých od 18 rokov
 • funguje na rovnakom princípe ako očkovacie látky, ktoré sa dlhodobo používajú napríklad proti chrípke, hepatitíde B alebo rakovine krčka maternice
 • vhodná aj pre osoby s kontraindikáciou na očkovanie mRNA alebo vektorovou vakcínou
 • dvojdávkové podanie, odporúčaný odstup medzi prvou a druhou dávkou je 21 dní
 • vyvoláva imunitnú odpoveď B buniek a T buniek na proteín S, a to vrátane neutralizujúcich protilátok
 • účinnosť vakcíny podľa klinických štúdií je 90 % (na pôvodne cirkulujúci vírus, toho času nie je dostatok informácií o účinnosti na nové varianty vrátane Omikron)

Základným predpokladom očkovacej stratégie je bezpečnosť a účinnosť používaných vakcín. Vakcíny aktuálne dostupné v SR tieto kritériá spĺňajú. Pri ich použití sa typicky vyskytujú mierne vedľajšie účinky ako bolesť a opuch v mieste podania vakcíny, bolesť hlavy, zimnica a horúčka. Tieto prejavy sú známkou aktivity imunitného systému t.j. poukazujú len na to, že vakcína funguje. Účinnosť vakcín proti SARS-CoV-2 je podľa údajov výrobcov 65-95 % po druhej dávke.

Vypracoval: MUDr. Lenka Helmová (odoborný zástupca SK-Lab)

Zdroje:

 1. Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
 3. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained
 4. Amanat F, Krammer F. SARS-CoV-2 Vaccines: Status Report. Immunity. 2020;52(4):583-9.
 5. Axon Neuroscience Press Release. Axon Neuroscience has a promising peptide vaccine against COVID-19 in development (http://www.axon-neuroscience.eu/docs/press_release_Axon_Neuroscience_has_a_promising_peptide_vaccine_against_COVID-19_in_development_April-9-2020.pdf), date of access: 17.4.2020.
 6. Chen L, Xiong J, Bao L, Shi Y. Convalescent plasma as a potential therapy for COVID-19. Lancet Infect Dis. 2020;20(4):398-400.
 7. European Medicine Agency. Guidance on the collection and transfusion of convalescent COVID-19 plasma (https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/covid-19_en), date of access 17.4.2020.
 8. Di Donato V, Isaac L. Italy aims to turn suffering to advantage with experimental Covid-19 treatment. CNN. (https://edition.cnn.com/2020/04/15/europe/italy-coronavirus-antibody-plasma-treatment-intl/index.html), date of access: 17.4.2020.
 9. Grein J, Ohmagari N, Shin D, Diaz G, Asperges E, Castagna A, et al. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020.
 10. Taccone FS, Gorham, J, Vincent J.-L. Hydroxychloroquine in the management of critically ill patients with COVID-19: the need for an evidence base; Comment.The Lancet Respiratory Medicine. Publication Date: 2020-04-15 , DOI: 10.1016/s2213-2600(20)30172-7
 11. Cao B, Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020.
 12. https://www.sukl.sk/buxus/docs/SPC_Nuvaxovid_12_2021.pdf
 13. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-novavax-vaccine-against-covid-19-what-you-need-to-know
 14. https://www.amedi.sk/podujatia/files/congress/files/VADEMEKUM_OCKOVANIA_PROTI_COVID-19_Jesenak_Urbancikova_Kosturiak.pdf