Klinický obraz COVID-19

COVID-19 je primárne respiračné ochorenie, ale s pribúdajúcimi poznatkami sa zvyšuje význam systémových a extrapulmonálnych príznakov. Klinický priebeh môže byť relatívne mierny s príznakmi obmedzenými na horné dýchacie cesty, až po veľmi závažnú pneumóniu s potrebou pľúcnej ventilácie, alebo mimotelovej membránovej oxygenácie. Sú popísané taktiež asymptomatické priebehy [1]. Riziko závažného priebehu rastie s vyšším vekom a prítomnosťou komorbidít (chronické pľúcne ochorenia, diabetes mellitus, obezita, hypertenzia, kardiovaskulárne, onkologické a renálne ochorenia). 
Symptomatológia je ovplyvnená tkanivovým tropizmom vírusu, poškodenie je výraznejšie v tkanivách s vyššou expresiou angiotenzín konvertujúceho enzýmu 2 (pľúca, srdce, GIT).
Medzi základné klinické charakteristiky patria [1]:

Asymptomatická inkubačná doba

 • Priemerne 2-7 dní (do 10 dní)
 • Pacienti pravdepodobne môžu počas inkubačnej doby šíriť vírus

Systémové príznaky

 • Horúčka (najčastejší príznak - 90% pacientov)
 • Únava (70%)
 • Myalgie (35%)
 • Nechuť do jedla (40%)

Respiračné príznaky

 • Suchý kašeľ (59%)
 • Dýchavičnosť (31%)
 • Produktívny kašeľ (cca 30%)
 • Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS, môže komplikovať až 20% pneumónií)

Extrapulmonálne príznaky

 • Gastrointestinálne (nauzea, bolesti brucha, hnačka) - asi v 18%
 • Kardiálne (arytmie, laboratórne známky poškodenia myokardu, kardiálny šok) - priemerne u 10% pacientov so závažným priebehom
 • Neurologické (bolesti hlavy, CMP, závrať, poruchy vnímania chuti a čuchu) - u 36% pacientov
  • Poruchy vnímania chuti a čuchu sa vyskytujú asi u 5% pacientov, nie je jasné, či sú špecifické pre COVID-19 [2]
 • Hematologické (dynamické zmeny v krvnom obraze, koagulačné poruchy [3] - detailný popis tu)

Vypracovali: MUDr. Juraj Sečník (lekár SK-Lab)

Zdroje:

 1. McIntosh, K. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Epidemiology, virology, clinical features, diagnosis, and prevention. UpToDate; (https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention), Date of access: 16.4.2020.
 2. Mao L, Jin H, Wang M, Hu Y, Chen S, He Q, et al. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. 2020.
 3. Terpos E, Ntanasis-Stathopoulos I, Elalamy I, Kastritis E, Sergentanis TN, Politou M, et al. Hematological findings and complications of COVID-19. Am J Hematol. 2020.