SK-Lab

SK-lab > non-HDL cholesterol

non-HDL cholesterol

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

radi by sme Vás informovali o zavedení novej výpočtovej metódy pre non-HDL cholesterol v sére (S-Cholesterol nonHDL). Výpočtový vzorec je nasledovný:  nonHDL cholesterol = celkový cholesterol – HDL cholesterol.

Hodnota non-HDL vyjadruje súhrnnú koncentráciu hlavných proaterogénnych apo-B lipoproteínov (VLDL+LDL+IDL+remnantné častice) a veľmi dobre koreluje s kardiovaskulárnym rizikom (KVR).1

Podľa odborných doporučení je vhodné koncentráciu non-HDL použiť pre odhad KVR a ako sekundárny cieľ liečby namiesto koncentrácie LDL cholesetrolu u pacientov so zvýšenými hodnotami triacyglycerolov, obezitou, diabetes mellitus alebo nízkymi hodnotami LDL. 2,3,4

Podkladom pre toto doporučenie je fakt, že hodnota non-HDL reflektuje okrem LDL aj koncentráciu VLDL, IDL a remnantných častíc bohatých na triacylgylceroly, ktoré majú tiež významný aterogénny potenciál.

Zníženie non-HDL pomocou fibrátov má podobný efekt ako zníženie LDL pomocou statínovej terapie. Terapeutické cieľové hodnoty pre non-HDL sú <2,8 mmol/l (veľmi vysoké KVR) <3,4 mmol/l (vysoké KVR) a <3,8 mmol/l (stredné KVR).2,3

Pre úplnosť uvádzame aktuálne prahové hodnoty KVR pre jednotlivé parametre lipidového metabolizmu:


V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211, peter.secnik@sklab.sk, heda.secnikova@sklab.sk, peter.secnikjr@sklab.sk. Túto informáciu si môžete stiahnuť / vytlačiť ako súbor pdf.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

kolektív SK-Lab s.r.o.

 

Literatúra:

1. Silverman M.G. et al.: Association between lowering LDL-C and cardiovas-cular risk reduction among different therapeutic interventions: a systematic review and meta-analysis. JAMA (2016) 316, p.1289-1297

2. Piepoli M.F. et al.: 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2016) 37, p.2315-2381

3. Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al.: 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal (2020) 41, p.111-188

4. Soška V. et al: Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu EAS a EFLM k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot. Klinická Biochemie a Metablismus 2017 (25:1), p.36-42.