Názov * Označenie metódy * Indikácie vyšetrenia Materiál
17-OH Progesterón v sére S-Progesterón (17-OH) - Sérum (venózna krv) Detail
Adrenokortikotropný hormón v EDTA plazme P-ACTH - Plazma venóznej krvi (K3-EDTA) Detail
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas v citrátovej plazme P-APTT - Plazma venóznej krvi (Citrát sodný) Detail
Alanín-aminotransferáza v sére S-ALT Vyšetrenie koncentrácie ALT v krvi slúži na posúdenie správnej funkcie pečene. Indikované je v prípadoch podozrenia na poškodenie pečene u pacientov s príznakmi, alebo aj u zdravých jedincov v rámci rutinného skríningu. Parameter sa stanovuje zo žilnej krvi. Sérum (venózna krv) Detail
Albumín v moči (koncentrácia vo vzorke) U-Albumín (konc.) - Moč - jednorázový Detail
Albumín v moči (odpad za minútu) U-Albumín (odp./min) - Moč - zbieraný Detail
Albumín v sére S-Albumín - Sérum (venózna krv) Detail
Aldosterón v EDTA plazme P-Aldosterón - Plazma venóznej krvi (K3-EDTA) Detail
Alfa-fetoproteín v sére S-AFP - Sérum (venózna krv) Detail
Alfa-fetoproteín v sére - prenatálny skríning S-AFP (PS) - Sérum (venózna krv) Detail