SK-lab > Pacient > COVID-19 RT-PCR Predoperačné

Predoperačné vyšetrenie pacienta indikované lekárom

Prosíme Vás, aby ste kontaktovali Vášho všeobecného lekára, ktorý vyplní žiadanku na vyšetrenie a Vás  bude informovať o ďalšom postupe.

V prípade predoperačných vyšetrení je nutné počítať s tým, že vyšetrenie nesmie byť staršie ako 3-5 dní (závisí na konkrétnom zdravotníckom zariadení) a dodanie výsledkov ošetrujúcemu lekárovi trvá 1-2 pracovné dni. Alternatívne je možné si vyzdvihnúť výsledky osobne u nás nasledujúci pracovný deň po odbere, alebo požiadať o ich zaslanie e-mailom. Primárne sa snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám, ale vzhľadom k obsadenosti termínov na odbernom mieste je potrebné sa na odber objednať s dostatočným časovým predstihom.