Názov Označenie metódy Indikácie vyšetrenia Materiál
Vitamín D (25-OH) v sére (LC-MS) S-Vitamín D (25-OH) • Diagnostika deficitu vitamínu D • Diferenciálna diagnostika rachitídy a osteomalácie • Monitorovanie substitučného podávania vitamínu D • Diagnostika hypervitaminózy D Sérum (venózna krv) Detail
Voľná hCG beta podjednotka v sére (prenatálny skríning) S-voľná b-hCG (CB) Prenatálny screening vrodených vývojových vád. Sérum (venózna krv) Detail
Voľný tetra-jódtyronín v sére S-voľný T4 • Suspektná hypo- alebo hypertyreóza (pri TSH mimo referenčného rozsahu) • Suspektný sekundárny hypertyreoidizmus • Kontrola efektu liečby levotyroxínom • Doplňujúce vyšetrenie u pozitívneho skríningu tyreoidálnej dysfunkcie a autoimnitných ochorení v gravidite Sérum (venózna krv) Detail
Voľný tri-jódtyronín v sére S-voľný T3 • Diagnostika T3-hypertyreózy (pri normálnej hodnote T4 ) • Stanovenie závažnosti primárnej hypotyreózy • U pacientov s non-tyreoidálnym závažným systémovým ochorením • Pri suspekcii na tyreoidálnu autonómiu počas liečby levotyroxínom • Stanovenie prognózy u pacientov s Graves-Basedowovou chorobou • Doplňujúce vyšetrenie u pozitívneho skríningu tyreoidálnej dysfunkcie a autoimunitných ochorení v gravidite • Ťažké neurologické a psychiatrické poruchy Sérum (venózna krv) Detail
Vu-hrHPV (PCR) výter z uretry Vu-hrHPV (PCR) Diferenciálna diagnostika infekcií urogenitálneho traktu. Výter z uretry - Eswab LQ Amies Minitip Nylon Flocked Applicator s oranžovým viečkom Detail
Výpočet biologicky aktívneho testosterónu v sére (Vermeulen) S-Testosterón (bioak) Muži: • Primárny, alebo sekundárny hypogonádizmus • Late onset hypogonádizmus Ženy: • Klinické príznaky virilizácie • Syndróm polycystických ovárií • Ovariálna insuficiencia Sérum (venózna krv) Detail
Výpočet Non-HDL cholesterolu v sére S-Cholesterol nonHDL • Hodnotenie rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení • Diagnostika, diferenciálna diagnostika a klasifikácia porúch metabolizmu lipidov a dyslipoproteinémií Sérum (venózna krv) Detail
Výpočet voľného testosterónu v sére (Vermeulen) S-Testosterón (voľný) Muži: • Primárny, alebo sekundárny hypogonádizmus • Late onset hypogonádizmus Ženy: • Klinické príznaky virilizácie • Syndróm polycystických ovárií • Ovariálna insuficiencia Sérum (venózna krv) Detail
Vyšetrenie močového sedimentu U-Močový sediment Základné vyšetrenie pre diagnostiku ochorení obličiek, alebo močových ciest. Moč - jednorázový Detail
Vyšetrenie moču chemicky U-Moč chemicky Základné vyšetrenie pre diagnostiku ochorení obličiek, alebo močových ciest. Moč - jednorázový Detail