SK-lab > Zmena referenčného rozmedzia S-Beta-CTX

Zmena referenčného rozmedzia S-Beta-CTX

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Od 1.5.2021 dochádza k zmene referenčných rozmedzí pre metódu S-Beta-CTx. Nové referenčné rozmedzia boli prevzaté z dánskej štúdie 1039 zdravých mužov a 1029 zdravých pre- i post-menopauzálnych žien [1]. Pri vyhodnotení dát boli zohľadnené klinické a anamnestické údaje a bolo zaistené dostatočné vekové rozpätie referenčného súboru (24-76 rokov). Nové referenčné rozmedzia by preto mali prispieť k presnejšej interpretácii výsledkov.

Aktuálne referenčné rozmedzia

(platné do 1.5.2021)

Nové referenčné rozmedzia

(platné od 1.5.2021)

Vek

Muži (ng/ml)

Ženy (ng/ml)

Vek

Muži (ng/ml)

Ženy (ng/ml)

30-50 rokov

0,158-0,442

0,162-0,436

24-30 rokov

0,238-1,019

0,148-0,967

30-40 rokov

0,225-0,936

0,150-0,635

40-50 rokov

0,182-0,801

0,131-0,670

50-70 rokov

0,104-0,504

0,33-0,782

50-60 rokov

0,167-0,737

0,183-1,06

60-70 rokov

0,132-0,752

0,171-0,970

>70 rokov

0,164-0,624

0,33-0,782

>70 rokov

0,118-0,776

0,152-0,858

Po menopauze

-

0,33-0,782

Po menopauze

-

0,177-1,015

Vyššie uvedené referenčné rozmedzia boli nastavené do nášho informačného systému a budú automaticky zobrazované podľa pohlavia a veku pacienta na výsledkovom liste. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, preto nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok k tejto téme neváhajte prosím kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211. peter.secnikjr@sklab.sk.

[1] Jørgensen NR, Møllehave LT, Hansen YBL, Quardon N, Lylloff L, Linneberg A. Comparison of two automated assays of BTM (CTX and P1NP) and reference intervals in a Danish population. Osteoporos Int. 2017 Jul;28(7):2103-2113. doi: 10.1007/s00198-017-4026-z. Epub 2017 Apr 28. PMID: 28455749.