SK-lab > CKMB (mass)

CKMB (mass)

Zrušenie vyšetrenia CK-MB (mass)

Aktuálne guidelines European Society for Cardiology a European Federation for Laboratory Medicine odporučujú pre laboratórnu diagnostiku akútneho koronárneho syndrómu (AKS) používať výlučne stanovenie kardiálneho troponínu T, alebo I vysoko-senzitívnymi metódami. Vyšetrenia CK-MB (mass) a myoglobínu sú považované za obsolentné, troponín má vyššiu diagnostickú senzitivitu aj špecificitu. Vzhľadom k uvedenému, sme sa preto rozhodli stanovenie CK-MB vyradiť z palety našich vyšetrení. V prípade požiadavky na jeho vyšetrenie bude namiesto toho stanovený hs-Troponín T.