SK-lab > Pacient > COVID-19 Anti-Cov2 Imunita

Vyšetrenie protilátok Anti-SARS-CoV-2 na vlastnú žiadosť (samoplatca)

Stanovenie protilátok má význam ak chcete mať informáciu o tom, či ste ochorenie COVID-19 prekonali. Protilátky sú po približne 10-14 dňoch od kontaktu s vírusom pozitívne aj u osôb, ktoré sa vírusom SARS-CoV-2 nakazili, ale nemali žiadne alebo len veľmi mierne príznaky ochorenia. Ich pozitivita pretrváva mesiace (roky ?) po infekcii, kedy je test z výteru zo sliznice nosohltana / dutiny ústnej typicky negatívny.
Protilátky sa vytvárajú aj po očkovaní, ich koncentrácia je spravidla niekoľkonásobne vyššia ako po prekonaní ochorenia COVID-19.

Vyšetrenie protilátok nie je vhodné ako dôkaz neinfekčnosti pre účely napr. cestovania do zahraničia, povolenia vstupu na pracovisko, atď.

Pre stanovenie protilátok Anti-SARS-CoV-2 IgG a IgM využívame CE-IVD certifikovanú a validovanú metódu na princípe chemiluminiscenčnej imunoanalýzy. Štandardizácia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nám umožňuje vydávať výsledky koncentrácie IgG protilátok v medzinárodne uznávaných jednotkách BAU/ml.  Pre vyšetrenie je potrebná vzorka krvi odobraná zo žily.

 

Varianta 1 - odber krvi na odberovom mieste SK-Lab v Lučenci

1.

Rezervujete si termín odberu online, alebo na tel. 0918 950 743 (dostupné v pracovné dni medzi 8:00-11:00).

2.

Dostavíte sa k odberu v stanovený termín na odberové miesto SK-Lab. V deň odberu je vhodná len strava s nízkym obsahom tuku a vylúčenie konzumácie alkoholu. Dôležité je dodržať normálny pitný režim.

3.

Odber venóznej krvi vykonáva výlučne zdravotnícky personál. V prípade, že ste alergický na niektorý z dezinfekčných prípravkov alebo na určitý druh náplasti, informujte o tom zdravotnú sestru pred samotným odberom. Po dezinfekcii kože a vpichu injekčnej ihly spravidla do oblasti lakťovej jamky, Vám zdravotná sestra odoberie potrebné množstvo krvi. Po ukončení odberu a vytiahnutí ihly je vhodné drobnú ranku prekryť tampónom, jemne pritlačiť, aby sa predišlo ďalšiemu krvácaniu a nakoniec prelepiť.

4.

Úhrada za vyšetrenie prebieha pri odbere, v hotovosti. Cena vyšetrenia je 15 EUR za stanovenie koncentrácie IgG protilátok (po očkovaní, alebo po prekonaní COVID-19), a  5 EUR za odber žilovej krvi. Alternatívne je z rovnakého odberu možné vyšetriť aj prítomnosť IgM protilátok (využívajú sa predovšetkým na diagnostiku prebiehajúceho ochorenia COVID-19 ako doplnková metóda k priamej detekcii vírusu PCR analýzou, cena vyšetrenia je 15 EUR). Pri platbe obdržíte daňový doklad o úhrade.

5.

Výsledok vyšetrenia je k dispozícii najneskôr nasledujúci pracovný deň po odbere. Môžete si ho prevziať osobne v laboratóriu SK-Lab, alebo Vám ho zašleme na e-mailovú adresu.

 

Varianta 2 - odber krvi u lekára, alebo na odberovom mieste mimo SK-Lab

1.

Dohodnete  si termín odberu s Vaším lekárom, alebo s odberovým miestom (RC&T Detva).

2.

Dostavíte sa k odberu v stanovený termín a zdravotnícky personál Vám odoberie krv (sérum, VACUETTE červené viečko). Následne vyplníte žiadosť o vyšetrenie (k stiahnutiu tu) vrátane spôsobu doručenia výsledkov.

3.

Vyšetrenie uhradíte v ambulancii lekára alebo na odberovom mieste. Cena vyšetrenia je 15 EUR za 1 triedu protilátok (IgG, IgM). Cenu odberu si účtuje lekár/odberové miesto podľa platného cenníka.

4.

Vzorku krvi a súhlas s vyšetrením vyzdvihne náš vodič u lekára, alebo na odberovom mieste.

5.

Laboratórium SK-Lab vyšetrí protilátky Anti-SARS-CoV2. Výsledky budú lekárovi a odberovému miestu vždy k dispozícii v elektronickej podobe na portáli SK-Lab spravidla na nasledujúci pracovný deň po odbere. V prípade záujmu zašle laboratórium výsledok pacientovi do e-mailu. Daňový doklad vydá pacientovi odberové miesto, v prípade odberu u lekára ho vydá laboratórium a doručí spolu s výsledkami lekárovi spôsobom uvedeným na žiadosti o vyšetrenie (FO.026).

Postup pre vyšetrenie protilátok na základe zdravotnej indikácie lekárom nájdete tu.