SK-lab > Pacient > COVID-19 Ag test

Vyšetrenie Ag SARS-CoV-2

Jedná sa o vyšetrenie pre potvrdenie neinfekčnosti z rôznych dôvodov (najčastejšie cestovanie, vstup na  pracovisko).

Tento typ testu je založený na stanovení bielkovín (antigénov), ktoré sa nachádzajú v obale vírusu vo výtere zo sliznice horných dýchacích ciest. Princípom stanovenia je plošná imunochromatografia, niekedy obecne označovaná aj ako lateral-flow test (LFT) alebo lateral flow device test (LFD test).

Je potrebné brať do úvahy obecné limitácie antigénového testu, predovšetkým jeho obmedzenú citlivosť a  pozitivitu len pri vysokom množstve vírusu v sliznici nosa a hrdla, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia.

Tento typ testu aktuálne v SK-Lab na žiadosť pacienta nevykonávame.